psycholog kalisz

Agata Śmiłowicz-Osińska

psycholog dzieci i młodzieży

O MNIE

Psycholog. Psychoterapeuta poznawczo- behawioralny w trakcie szkolenia. Zajmuję się terapią psychologiczną dzieci i młodzieży. Jestem specjalistą i diagnostą w zakresie zaburzeń rozwojowych dzieci.

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam certyfikowany kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży w CBT w Warszawie. Aktualnie przygotowuję się do zdobycia uprawnień psychoterapeuty w nurcie poznawczo- behawioralnym. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą, ukończone na studiach podyplomowych. Ponadto posiadam dyplom studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jestem certyfikowanym Praktykiem metody Kid Skills: „Dam Radę” oraz „Jestem z Ciebie dumny”. Posiadam certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych – TUS.

Nadal uczestniczę w wielu szkoleniach i konferencjach ogólnopolskich. Podnoszę stale swoją wiedzę i kwalifikacje.

Pracuję narzędziami i metodami psychoterapii poznawczo – behawioralnej, łącząc z podejściem skoncetrowanym na rozwiązaniu. Prowadzę praktykę prywatną od kilku lat. Zajmuję się diagnostyką, terapią dzieci i młodzieży oraz poradnictwem dla rodziców. Przyjmuję w swoim gabinecie małe dzieci od 0-3 r. ż., dzieci przedszkolne, młodzież szkolną i młodych dorosłych. Pracuję również z rodziną dziecka.

Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe poszerzam pracując w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pracowałam również w szkole podstawowej jako psycholog szkolny. Wiedzę kliniczną zdobyłam pracując z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Kaliszu. Duże doświadczenie w pracy wychowawczej oraz z młodzieżą zdemoralizowaną i z zaburzeniami zachowania, otrzymałam pracując w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. W ramach współpracy ze stowarzyszeniem „Fajna Szkoła” prowadziłam warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Jako wykładowca akademicki prowadziłam wykłady dla studentów studiów podyplomowych.

Jestem specjalistą i diagnostą w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej należę do zespołu specjalistów diagnozujących autyzm i Zespół Aspergera.

W ramach pracy w Poradni współpracuję z wieloma szkołami, przedszkolami i placówkami na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego. Prowadzę liczne szkolenia i prelekcje dla nauczycieli oraz rodziców. W szkołach i przedszkolach prowadzę pogadanki i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Znam bardzo dobrze środowisko szkolne, problemy dzieci i młodzieży oraz system współczesnej rodziny. 

Jestem członkiem sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów Południowej Wielkopolski przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 

Każda profesjonalna pomoc objęta jest tajemnicą zawodową. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa

Psycholog kalisz

Na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i oprócz tego przyjmuję w prywatnym gabinecie. Wraz z innymi specjalistami współtworzę APERIO FOR KIDS – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Kaliszu. Jestem właścicielem i współzałożycielem tej placówki.

Oferta

– specjalistyczna obserwacja i ocena rozwoju dziecka,
– ocena gotowości przedszkolnej,
– diagnoza problemów wychowawczych wraz ze wskazówkami do dalszej pracy,
– pomoc w trudnościach w przedszkolu (lęk separacyjny, trudności adaptacyjne, mutyzm wybiórczy, agresja),
– praca z problemami rodzinnymi (zaburzenia więzi, trudności komunikacyjne).

– badanie gotowości szkolnej,
– badanie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
– ocena ryzyka dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii, autyzmu, ADHD, Zespołu Aspergera, zaburzeń rozwoju, zaburzeń koncentracji uwagi,
– terapia indywidualna: lęk, depresja, chroniczny stres, traumy, tiki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, poczucie własnej wartości, relacje z innymi, samoocena, zaburzenia zachowania, mutyzm selektywny, nieśmiałość, problemy społeczne, motywacja do nauki, niska samoocena, problemy adaptacyjne, sytuacja rozwodu rodziców, nieradzenie sobie ze złością i agresją.

– poprawa relacji z rodziną (terapia rodzinna),
– terapia indywidualna: lęk, depresja, chroniczny stres, traumy, tiki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, poczucie własnej wartości, relacje z innymi, samoocena, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno- buntownicze, mutyzm selektywny, nieśmiałość, problemy społeczne, motywacja do nauki, niska samoocena, problemy adaptacyjne, sytuacja rozwodu rodziców, nieradzenie sobie ze złością i agresją, zaburzenia odżywiania, zaburzenia emocjonalne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

– szerokie wsparcie wychowawcze dla rodziców poprzez psychoedukację,
– rozwijanie umiejętności wychowawczych dla rodziców,
– pomoc w rozwiązaniu domowych konfliktów,
– pomoc w zrozumieniu potrzeb dziecka,
– pomoc w sytuacji rozwodu – ustalenie optymalnej opieki nad dzieckiem, ochrona dziecka przed konsekwencjami emocjonalnymi rozwodu, pomoc w przygotowaniu dziecka do nowej, trudnej sytuacji,
– wsparcie rodziców w rozmowach z kadrą pedagogiczną,
– terapia relacji dziecko-rodzic,
– pomoc w przygotowaniu dziecka do posiadania rodzeństwa.

JAK PRACUJĘ

Konsultacja psychologiczna – pierwsza wizyta

Jest to pierwsza rozmowa z rodzicami. Może odbyć się bez obecności dziecka.
Podczas konsultacji:
–zapoznaję się ze zgłaszanym problemem oraz oczekiwaniami rodziców
–określam i omawiam zalecane formy pomocy dla dziecka
–wspólnie z rodzicami ustalam dalszy tok postępowania lub kończymy współpracę na konsultacji.
Spotkanie na pierwszej konsultacji nie zobowiązuje do skorzystania z dalszych proponowanych ofert. Decyzja należy do rodziców.

Psycholog dzieciecy kalisz

Praca terapeutyczna

Pracuję metodami terapii poznawczo- behawioralnej, która jest jedną z najbardziej skutecznych metod postępowania terapeutycznego. Terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na bieżących problemach, najważniejsze jest to, co jest tu i teraz. Atutem tej formy leczenia jest rozwój samoświadomości pacjenta, który po terapii uzyskuje samokontrolę nad swoimi zachowaniami. Wówczas po zakończeniu terapii pozwala mu to zapobiegać nawrotom jego zaburzeń. Dzięki temu rozwija się motywacja do działania i zwiększa samoocena.  W razie potrzeby współpracuję z zaufanymi lekarzami z zakresu psychiatrii, w sytuacji kiedy pomoc farmakologiczna byłaby wskazana.  

KONTAKT

Chcesz się umówić na wizytę?

Zadzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-20:00 pod numer telefonu: 607 151 322.

Jeśli nie odbieram, to znaczy, że jestem w trakcie terapii z pacjentem i szanując jego czas nie mogę odebrać telefonu. Ale staram się zawsze odzwaniać.

Przyjmuję w poniedziałki, środy i czwartki od godziny 12 do 19.

Adres mojego prywatnego gabinetu: ul. Armii Krajowej 35, 62-800 Kalisz. (przy Piekarni Olszyna). 

Parking: Moi klienci mają dostęp do parkingu, który usytuowany jest za Piekarnią oraz moim gabinetem. Wjazd ulicą Kaczorowskiego.

 

Nie możesz czekać kilka tygodni na wizytę?

Zadzwoń do APERIO FOR KIDS – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży pod numer 502 632 499.

Adres: ul. Armii Krajowej 35, 62-800 Kalisz.

Umów się do psychologa dzieci i młodzieży w naszym Centrum – pracujemy w zespole, stosując podobne metody. Dzwoniąc do APERIO FOR KIDS być może w krótszym czasie umówisz się na wizytę.

Chcesz nawiązać współpracę, wykonać wspólnie projekt?

Zadzwoń  607 151 322 lub napisz: a.smilowiczosinska@gmail.com

© 2018 Gabinet Psychologiczny Agata Śmiłowicz-Osińska.